Príbehy z útulku

PUZKA
18.10.2005

Hoci sa tohtoro?ný upršaný júl ve?mi nevydaril, predsa jeden nede?ný podve?er prial vychádzkam. Aj naši dobrí známi, ktorí majú doma psíka z nášho útulku, rozhodli sa relaxova? jazdou na bicykloch. No hne? po výjazde z mesta, zistili, že relaxova? na ceste ja hazardom pre slabších ú?astníkov premávky. Vyšliapali na kopec a zrazu pred nimi sa objavil na okraji cesty psík. Najprv bezmocne sedel, akoby niekoho ?akal. Potom sa bezradne to?il okolo miesta. Možno sa vyto?il viac do cesty, ako mal. Trochu buchotu, bolestné zavytie a pridanie plynu na ešte vä?šiu rýchlos?. Bol to okamih a malá nehybná kôpka ostala leža? na okraji cesty. Naši známi sú ?udia citliví, láskaví. Ke? zistili, že zvieratko ešte žije, jeden ostal pri ?om a druhý sa vrátil domov pre auto. Ve?mi ranené psí?a naložili opatrne do auta a navštívili ihne? veterinára. Náraz do psíka bol ve?mi silný. Zlomená panva, obidve zadné labky, zatia? nepoznané vnútorné poranenia. Nedá sa ni? robi?, len injek?ne tlmi? boles? a ?aka? do rána, ?i prežije. Do pleteného koší?ka sme opatrne uložili úbohú, tak ve?mi zranenú poskrúcanú kôpku. V smutných o?kách strach a boles? zo zranení. Nadišlo ráno. V strachu a o?akávaní sme otvárali dvere. Psík ležal v poskrúcanej polohe, tak ako sme ho ve?er nechali. "No tak, Puzka naša," oslovili sme psíka. "Žije vôbec", t?pli sme. Po chvíli psík zdvihol ubolenú hlavku a poh?adom, sná? ?akoval. A znovu denný koloto?. Injekcie proti bolesti, infúzie na prežitie. Najhoršie to bolo s ven?ením. Nevedeli sme vôbec, ako a kde ju máme chyti?, aby sme jej ešte viac neublížili. Nedokázala stá?, len na predných labkách. Telí?ko celé pokrivené, meravé, len hompá?ajúce zadné labky. Sná? len ten, kto taký úraz zažil, vie sa vcíti? do bolesti aj u zvieratka. Ale naša Puzka sa ve?mi snaží. Po šiestich týžd?och, hoci má chrbátik stále vykrivený, pomaly naš?apne na jednu zadnú labku. Sama už zosko?i zo schodíka a prejde menšiu vzdialenos?. Na druhú zadnú labku sa už nikdy nepostaví. Jej celé bohatstvo je vystlaný koší?ek a malinký priestor záhradky. Aj ke? z našej Puzky nebude už nikdy celkom zdravý psík, je ve?mi milá. Vie by? ve?mi trpezlivá a v?a?ná za každé pohladenie a oslovenie. Š?astie v neš?astí mala naša Puzka,že ju našli dobrí ?udia. A ?alšlie š?astie, veríme že nájde práve u takýchto ?udí, ktorí sami pocítili nepriaze? vlastného osudu. Naša Puzka by si to ve?mi zaslúžila. /PUZKA je v ponuke "h?adám domov"/

< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452244
  Webhosting: Atlantis