Príbehy z útulku

Kontajnerová EMKA
21.09.2005

Októbrové snehové vlo?ky nás tak trochu prekvapili. Možno chceli zakry? sídliskovú šedos?, neporiadok okolia smetných nádob.
Biely poprašok akoby ladil a dokresloval ?istotu sídliska.
Ale predsa ..... ?udská ruka urobila menší neporiadok.
Ved?a kontajnera položila nie?o ?ierne, ?osi, ?o neostalo na mieste. Osamotená malá gu?ka sa to?ila dookola a zúfalo k?u?ala.
A ?udia chodili okolo, krútili hlavami a ?utovali.
No predsa sa našla ruka, ktorá tú malú kôpku vzala do teplej dlane
a doniesla prostredníctvom iných dobrých ?udí k nám.
Malé, nieko?kod?ové podchladené šteniatko. Minimálna nádej na prežitie.
No za pokus to stojí.
Prvá obhliadka veterinárneho lekára, prvé kvapô?ky mlieka z injek?nej
strieka?ky. Bojuje stato?ne o svoje prežitie.
Prežili sme noc i nasledujúci de?. Strieka?ku nahradila oby?ajná kojenecká f?aša a výživné kozie mlie?ko.
Teplo domova, krabi?ka s kožušinkou, pravidelné k?menie, ?asté pohladenie, láskavé pritúlenie. Pomalé otváranie o?i?iek, prvé, ešte nesmelé spoznávanie okolia mimo krabi?ky.
Takže: "Vitaj naša malá Emka." Najhoršie sme prežili.
A každým d?om nám naše malé šteniatko rástlo, spoznávalo zákutia nášho bytu, bolo zo d?a na de? smelšie, pohyblivejšie.
Krabi?ku sme nahradili vä?ším prúteným košíkom a f?ašku za najmenšiu psiu mišti?ku.
A dni ubiehali.
Od?ervenie, prvé o?kovanie, a .....h?adanie nového domova.
Podarí sa nám?
Za osem týžd?ov sme si na? všetci zvykli. Ale už je samostatné, už sa u?í hygiene, už je aj von smelé.
A je tu nádej na nový domov. Nádej, ktorá sa stáva o pár dní skuto?nos?ou.
Tak sa maj dobre naša malá kontajnerová EMKA. Budeš nám chýba?.
Chýba? najmä nášmu Kubkovi, srn?iemu ratlíkovi, ktorý mal podobný osud ako ty. A ktorý sa o teba najviac staral a chránil ?a.
Viem, že si u najlepších ?udí, akých sme ti mohli nájs?.
V?aka im!
A všetko dobré, tebe, EMKA!

A.Nin?áková

< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452245
  Webhosting: Atlantis