Príbehy z útulku

Kajko
10.10.2011

     Scenáre prichodov zvieratiek do útulku sa zvä?šia opakujú. Dovezú ich policajti, ?udia láskaví, menej láskaví, nájdeme ich uviazané, uväznené  v krabiciach, vreciach pred útulkom.... Zvieratká, ktoré k nám prídu sú milé, no ustráchané, ubité, zranené.....

     Psík, ktorého doviezli policajti z blízkeho mesta bol nie?im zvláštnym. Mali?ký vzrastom pôsobil tak zranite?ne. Vytiahli ho z auta a on poslušne stál, vôbec nechytal paniku, len stál a stál na mieste. Pristúpili sme k nemu, zdvihol svoju malú hlávku a ten poh?ad, jeho výnimo?ne nádherné o?ká, ktoré akoby hovorili za všetko. "Je mi to jedno, ?o so mnou urobíte, len prosím neubližujte mi a dajte mi šancu!" Kajko, tak sme ho pomenovali. Po d?och karantény, veterinárnych úkonoch sme foto Kajka umiestnili na našu webstránku. Naozaj sa tento psík líšil od ostatných.  Výnimo?ne k?udný, poslušný, jeho o?i?ká, to boli smutné, ve?ké, zázra?né dve kukadlá. Ubiehali dni a nikto tohto milého psíka neh?adal, nemal záujem. Keby sa nám stratil takýto psík, obrátime celé Slovensko hore nohami. A tak sme dali Kajka aj vykastrova?.

     V jeden de? pre útulkom zastavilo auto, z ktorého vystúpila mladá žena a o?ividne nemala dobrú náladu."Chce naspä? svojho psíka", ktorého máme, pretože ho uvidela na internete. Bol to Kajko. Priviedli sme ho, ale psík sa ve?mi k nej nemal. Preto sme žiadali nejaký doklad o jeho totožnosti, no to sme ešte netušili, ?o nám spôsobia slová  o kastrácií, veterinárnom ošetrení. Ke?že to boli pre nás finan?né výdavky, požiadali sme ju o ?iasto?nú refundáciu. Tá pani sa  tak nahnevala, že odišla a prišla s políciou. Nechceli sme psíka vyda?, ale.....nakoniec nám Kajko odišiel. Nemohli sme sa na Kajka ani pozrie?, pretože nedopadlo by to dobre. Prehrali sme, ale najviac na to doplatil úžasný Kajko. Ke? prišiel k nám, v jeho výnimo?ne krásnych o?kách bol smútok. Postupne sa  v nich objavovali len malinké hviezdi?ly radosti. Nie, nemohli sme sa do nich pozrie?, hoci, aj my sme š?astní, ak si majite? nájde u nás svojho strateného psíka-milá?ika. Ale je to akoby zázrak.

     Netrvalo ve?mi dlho a pred útulkom zastavilo auto. Neznámi, milí ?udia našli psíka, ktorý sa pohyboval po krajnici hlavnej cesty a mali obavy o jeho život. Otvorili kufor auta. Krátke labušky, vrtiaci chvostík, nádherné kukadlá a smer - vchod do útulku. "Ach, aké š?astie", je to náš Kajko. Tak ve?mi sa tešil, že je opä? s nami. Ktovie, ?i sa nevybral k nám. Mal ve?ké š?astie, že sa mu ni? nestalo a že ho v tom jeho putovaní našli dobrí ?udia. "Už ?a Kajko náš spä? nedáme, hoci by prišlo aj komando kuklá?ov", s?úbili sme mu..

     Kajko je opä? v útulku a jeho foto na stránke.  Rozprávame sa s ním, hladkáme jeho malú, rozumnú hlavi?ku, h?adíme do jeho prenádherných o?i?iek, v ktorých svieti nádej a tá najvä?šlia láska a oddanos?.

     A prišiel ten de?, kedy náš Kajko svoj naozajstný domov našiel. No, musel vycestova? ?aleko. Do Nemecka. Tak ve?mi sme sa báli lú?enia s ním. Bol, ako vždy, pokojný, poslušný. Naše slzy, to boli vlastne slzy lásky, v?aky, k tebe Kajko náš, milý, úžasný. Posledné poh?adenie mali?kej hlávky, nádherných kukadiel cez mriežky prepravky. Slová, ktoré sme mu chceli poveda?, z hrdla nášho, výjs? nedokázali. "Budeš nám chýba?, zlatý náš, ale ?aká ?a domov, kde ?a budú milova?, kde budeš ma? svoju psiu kamarátku, svoj pelliešok, svoju rodinku".

     Ve?a š?astia, ve?a už len š?astných iskri?iek v tvojich o?kách. Nikdy na teba Kajko náš, malý, zlatý, na tvoje úžasné o?i?ká-kukadlá, nezabudneme.

Kajko
Kajko
Kajko
Kajko
Kajko
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452245
  Webhosting: Atlantis