Príbehy z útulku

Naše TINKY
19.03.2011

To decembrové dopoludnie pred šiestimi rokmi bolo presne také, aké má by?. No príroda predsa len pridala tomuto d?u ?osi naviac. Mráz ukázal svoju silu, vietor sa menil na víchor , snehové vlo?ky sa prispôsobili sile vetra, ktorý ich rozmetával a na niektorých miestach ukladal do závejov. Tomu sa hovorí po?asie, do ktorého ani psa nehodno vyhna?. Okno zafúkané snehom, len malá štrbinka dáva oku zrie?, ?o sa deje vonku. Prudký nával snehu, silou vetra vírený a v ?om ?osi ako vä?šia metla vetrom hnaná. Darmo ostrím zrak, vietor je silnejší. Nasledujúce ráno bolo pokojné a tiché, len miestami vysoké záveje ostali z minulého d?a nakopené. Snažím sa prekro?i? snehovú prekážku. Naš?astie cúvnem a ostávam stá? ako prikovaná. Zo záveja vyt??a ?osi strapaté, Dobre sa pozriem a v tej huni strapatej na m?a h?adia dve ligotajúce sa o?i?ká. Rýchlo sa snažím pomôc?. Odh??am sneh a strapatá gu?ka je kone?ne vo?ná. Hu?até, snehom olepené, ešte trochu primrazené psí?a stojí a v úžase h?adíme na seba obaja. Na krku, miesto obojka má uviazaný špagát. Zohnem sa k nemu, snažím sa mu da? dole z hlavi?ky to špagátové škrtidlo. Ide to ?ažko, ale presa len sa to podarilo. Ešte trochu odhrnú? sneh pri zadných nôžkach a psík bude vo?ný. Otrasie zo seba chumá?e snehu, pomali?ky sa narovnáva. Chcem mu ešte pohladi? jeho strapatú, cencú?ami pokrytú hlávku, ale psík sa prikr?í a rozbieha sa pre?. Až vtedy vidím, že jedna zadná labka mu chýba. Snažím sa ho zastavi?, pomôc? mu. No stráca sa mi. Darmo ho h?adám nasledujúce dni, darmo sa vypytujem ?udí. Prešla zima, aj leto sa minulo. Nastala upršaná jese? a pomaly sa opä? blížila zima. No náhoda mi predsa len priala. Pri prechádzaní okolo budovy policajnej stanice ma upútal psí štekot. Prizriem sa bližšie a ?o vidím? Môj trojnohý psík tam pobehuje so šteniatkom. chcem sa k nim priblíži?, ale obaja utekajú a schovajú sa do diery v zemi pod maringotkou. Nasledujúci de? i dni ?alšie som tam chodila pravidelne. Plná mišti?ka jedla, trochu mlie?ka, to bolo naše postupné zblíženie. Tinky, ako som ich pomenovala, mi za?ali postupne dôverova?. Každý de? ma ?akali na rohu chodníka a sprevádzali k miestu pri maringotke, kde pri ich príbytku dostávali jedlo. Na v jeden, už skoro zimný de? ma ?akala na chodníku len Tinka jedna. Premkla má zlá predtucha. S obavou sme sa blížili k miestu k?menia. A tam? Trojnožka Tinka a pri nej dve malé, ledva vidiace šteniatka. Pohladkala, pochválila som ju. Ako dobrá mama ich vzala do papule a odniesla do vyh?benej jamy. Ke?že sa opä? blížila, v našich kon?inách ve?mi nepríjemná zima, bolo potrebné kona?. Tinkám a šteniatkam sme pripravili koterec s búdkou a v jeden, už mrazivý de? sme ich všetky pres?ahovali. Prvé dni v ich novom príbytku ani nevychádzali vonku. Akoby sa báli, že o svoj skromný domov prídu. Šteniatka povyrástli, aj domov sme im dobrý našli. No a naše Tinky? Boli to prví obyvatelia nášho za?ínajúceho útulku. Žijú u nás, sú našim š?astným talizmanom. Aj ke? sa nikdy nedozvieme, kto našu trojnožku tak kruto pozna?il, ona už na to zabudla. Je u nás š?astná a my s ?ou.                                                              Náš milá?ik, náš talizman, naše š?astí?ko naša drahá TINKA d?a 29.augusta 2006 tíško, spokojne ,navždy usnula. Je nám za ?ou ve?mi smutno. Chýba nám jej tak trochu zachrípnutý štekot, chýba nám jej úprimné vrtenie chvostíkom a obrovská rados? pri stretnutí s ?ou. Ale.....prežila u nás pekné chvíle, dávali sme jej ve?a lásky a sná? na nás pozerá zo svojho psieho nebí?ka.                                                                                               Jej dcérka Tinuška po smrti svojej mamky ve?mi smútila. Hoci to bola bojazlivá feno?ka, stala sa z nej  taká malá kôpka neš?astia. A aj ke? sme k nej pridali ?alšiu feno?ku Lajku, nebola to už jej mami?ka. Po troch mesiacoch odišla náhle, bez známok akéjko?vek choroby do psieho nebí?ka aj ona za svojou mami?kou.

Viem, že je to už starší príbeh, ale na tieto dve Tinky nemôžeme nikdy zabudnú?. Boli prvé, ktoré sme zachránili. Odštartovali našu aktivitu a v?aka týmto našim zlatí?kom sme zachránili stovky a stovky bezbranných, utýraných zvieracích životov. ?akujeme našim Tinkám za ich lásku, za ich oddanos?, za úžasné chvíle, ktoré sme s nimi prežili.

Naše TINKY
Naše TINKY
Naše TINKY
Naše TINKY
Naše TINKY
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452242
  Webhosting: Atlantis