Príbehy z útulku

Sára a Bonko
15.11.2010

     V našom, rozlohou nie ve?kom zariadení sa nachádza naozaj ve?a zvieratiek z rôznych kútov Slovenska. Každé z nich je pozna?ené svojim, nie dobrým osudom, za ktorým stoja len a len ?udia. Každé z nich túži po domove a vy?káva práve toho, svojho budúceho láskavého ?loveka. No, zveri? takto pozna?ené zvieratko  do nového domova je dos? obtiažne. Snažíme sa, ako sa povie ošacova? ?udí osobne, preveri?, ?i budú rešpektované naše adop?né podmienky. No, tu v tejtjo oblasti sa nám darí menej.

    Vždy však pookrejeme, ak sa nám záujemcovia na adopciu ohlásia z blízkej to cudziny, ?iech. Ich záujem vzbudila feno?ka, kríženec nemeckého ov?iaka Klára. Po pár telefonátoch sa rozhodli k nám, títo ?udia z ?iech pricestova?.

    ?as bol už jesenný a tu, u nás pod Tatrami nebýva vždy v?údny. Milé dve žienky, mama s dcérou vystúpili po dlhej ceste k nám, z auta. Už ke? vošli do útulku, mali so sebou problém. Ich o?i sa zarosili od s?z a mladá sle?na sa doslova zadúšala pla?om. Ukázali sme im Kláru, ale aj podobnú Sáru, ktorá susedila v klietke s ?ou. Vo výbehu sa obidve feno?ky predvádzali, ako len najlepšie vedeli.

     Pri našom rozhovore sme sa dozvedeli, že táto milá pani cvi?í záchranárske psy a sama sa záchranných prác doma, v cudzine so svojimi zverencami aj zú?ast?uje. Pomáhala v rôznych krajinách, ktoré postihli zemetrasenia. Pá?ili sa jej obidve, no vhodnejšia na tento výcvik bola Sára. Milá, poslušná, aj ke? ako nechcené, vyhodené šteniatko prišla k nám, na ?udí nezanevrela a snažila sa, tak ve?mi sa snažila.

    No tak, Sára si zaslúži ma? takých zlatých ?udí, ale.......pri návrate z ven?oviska ich zaujalo ešte nie?o. V jednej klietke ?upelo a triaslo sa  menšie, svetlé psí?a, ktoré bolo asi predtým v búde.

Bonko, vzrastom malý, hladkosrstý psík. Jeho život a život ?alších kamarátov doslova visel na vlásku. Zachránili sme ich v hodine dvanástej. Z cigánskej osady na východe Slovenska. Títo adepti smrti pochádzali z nelegálneho odchytu a ve?mi z ?aleka. Južné Slovensko bolo ich domovom. Ale, akým domovom? Akí, niektorí ?udia to tam tiež žijú? Všetkých pä? psíkov sme museli ma? spolu, pretože stále sa k sebe túlili a ve?mi sa báli. Po ?ase zistili, že im už nehrozí nebezpe?ie  a vracali sa pomaly  spä?, do života. Štyria z nich  našli nové domovy za hranicami krajiny v ktorej sa narodili, žili, chceli ži?, ale netušili, že ?udí, ktorých tak oddane ?ubili ,ich kruto zradia a vydajú na smr?. V nových domovoch našli š?astie, lásku a bezpe?ie.

     Len bojazlivý  Bonko ostal ešte u nás. Jeho telí?ko bolo slabé a bolela ho noži?ka. Aj ke? sme boli na vyšetrení, Bonko sa stále choval rezervovane. Slušný, jeho krásne o?i?ká hovorili za všetko. A práve tie o?i?ká zaujali našich návštevníkov. Vzali ?ahú?keho Bonka na ruky. Svoju drobnú hlavi?ku si položil sle?ne na jej plece, labuškami pridržiaval jej ruku a ostal ako skamenelý. Tá zlatá sle?na s o?ami  plných s?z, ho viac už z rúk nepustila. Bola to láska na prvý poh?ad a na celý život.

     Pri lú?ení sme všetci od š?astia plakali. Š?astie, ktoré postretlo dvoch našich bezdomovcov Sáru a Bonka, bolo ako z rozprávky.

     Sme v kontakte s našimi ?eskými priate?mi. Sára je rozumnou, u?enlivou žia?kou, má dostatok pohybu, ve?a lásky a všetkého, ?o si zapraje. A Bonko? Vyva?uje sa v perinkách, je z neho cestovate?, užíva si to, ?o nikdy v živote nezažil. Ale aj napriek tomu je to smutný, vážny, ostudom pozna?ený psík. Noži?ka ho stále boli a preto sa rozhodli títo naši zlatí priatelia navštívi? špecializovanú kliniku. Ortie?, ktorý veterinár vyriekol, ich doslova šokoval. Tento malý, slabu?ký psík mal v telí?ku nieko?ko brokov. Pri jeho útrapách, mal aj ve?ké š?astie, že broky nezasiahli jeho dôležité životné funkcie. Má ich v telí?ku vrastené, zatia? jeho život neohrozujú, ale, ak to bude potrebné, urobia všetko, aby žil.

Vieme, že o obidvoch psíkoch je super postarané. ?akujeme našim zlatým ?eským priate?om. No, ve?mi sme zhrození, že ?udské beštie žijú v každom kúte Slovenska.

Sára a Bonko
Sára a Bonko
Sára a Bonko
Sára a Bonko
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 449068
  Webhosting: Atlantis