Príbehy z útulku

Alina
03.11.2009

Bojovní?ka Alina

Je jeden z oby?ajných jesenných dní, ale nie je to až tak oby?ajný de?. Jese? si urobí na pár dní dovolenku a namiesto nej si len tak príde vyskúša? pred?asne svoju silu pani Zima.  Aj Alina z útulku si dobre uvedomuje, že to nebude oby?ajný de?.

 ,,?o sa to len deje? Ke? to bude ?alej takto pokra?ova?, moja kamarátka nepríde ani v tento de?.. Tak, ?o len budem robi?? Už viem, ?ahnem si radšej do svojho teplého dom?eka a sná? ma tie bolesti prejdú a možno ma príde predsa len niekto pohladi? a potíšku mi doda? silu, ktorú  teraz tak ve?mi potrebujem.“

Cítim, že spánok nezaberá, sadám si preto ne?aleko dom?eka a ?akám až sa niekto ukáže. Mám pocit, že sa dnes nie?o stane. H?adím na nebo plné vlo?iek a verím, že práve vlo?ky mi zmier?ujú moje bolesti. Ako zázrakom sa smerom ku mne niekto poberá. Neustále sa na tu osobu pozerám, neodtrhnem od nej poh?ad. Som si istá, že je to ona. Osoba, ktorú mám tak ve?mi rada a zakaždým sa na ?u teším. Jednoducho moja najlepšia kamarátka. A veru je to ona. Te?ú mi slzy š?astia a radosti, že ju vidím, ale nemôžem si tak podsko?i?, ako kedysi. Ona sa na m?a usmieva a neustále ma volá, Alina, Alina, Alina a ja sa predsa len premôžem a zozbieram všetky sily. Aj si podsko?ím. To?ko radosti zrazu prežívame, až sa mi chce plaka? i smia?. 

Na prechádzku sa síce necítim, ale viem, že som v dobrých rukách a dôverujem jej. Ako tak krá?ame po cesti?ke tak známej a tak krásne zasneženej mi príde ve?mi ?úto, že jej nedávam to?ko pozornosti ako zvy?ajne. Snažím sa krá?a? ako obvykle, ale sily ma opúš?ajú. Jej poh?ad mi jasne dáva najavo, že nie?o sa jej na mne nepá?i. Mám pocit, akoby ma poznala odjakživa.. Jej hlas na seba dlho nenechá ?aka? a ihne? sa mi prihovára. V duchu si hovorím: ,,Keby som len tak vedela rozpráva?“ Na ni? iné nemyslím, iba na to, ako sa jej zdôveri?.

Poh?ad mám pre ?u doposia? nepoznaný. Jednoducho nechápe, ?o sa so mnou deje a ja so svojím nemým poh?adom od vy?erpania prestanem krá?a?. Stojím a zadívam sa na ?u. Ihne? podíde ku mne a bez váhania si ma pritúli k sebe a krásne sa mi prihovára. Neubránim sa a mne vychádzajú slzi?ky. O?i mojej záchrankyne prezrádzajú strach o m?a. Vie ve?mi dobre, že to nie som ja, pravá Alina, taká šantivá. Cíti, že som chorá a rýchlo sa so mnou vracia do útulku a neviem ako, ale zrazu sa ocitám v nejakej miestnosti a okolo m?a sú cudzí ?udia. Cítim, že to bude vážne. Pla? mojej kamarátky ma raní a preto sa snažím aspo? na chví?u nemyslie? na bolesti a darova? jej úsmev. Nepomáha, ona stále pla?e a m?a berú od nej pre?. Berú ma do ?alšej miestnosti a ja za?ínam ma? strach. Strach z toho, ?o ma tam ?aká. Vyšetrenie nakoniec ukazuje, že mám silný zápal p?úc. Som z toho v šoku, ale o to viac moji záchrancovia, ktorí boli celý ?as so mnou. Nevidím to ružovo, pla? ?loveka, ktorý so mnou prežil to?ko úžasných chví? stále neutícha a ja už dobre viem, že sa s mojimi záchrancami teraz nevrátim do útulku. Som neš?astná, ale kdesi v srdie?ku viem, že sa o m?a dobre postarajú a ja budem opä? zdravá a budem sa môc? teši? z ?alšieho d?a, ?alšej prechádzky, ?alšieho pohladenia, láskavých slov od mojich anjelov z útulku.  Dni sa mí?ali a je tu de?, ke? kone?ne idem domov. Hoci ešte nie som zdravá, budem bojova? a teši? sa na?alej z každého d?a, z každej mali?kosti, ktorú pre m?a moji anjeli z útulku vykonajú a tiež z lásky, ktorú mi moja najlepšia kamarátka to?ko dáva..

?akujem Vám za všetko.

Vaša Alina

.

Dana Starinská (28. 10. 2009)

/Je to krásne vyznanie našej Danky k staršej fenke Aline, ktorá si vo svojom zivote neužila ni? dobré. Dlho žije v našom útulku, no naša Danka, ktorá je vysokoškolá?kou a študuje mimo nášho mesta, každý svoj vo?ný ?as venuje svojej milujúcej kamarátke-feno?ke Aline. ?akujeme, Danka./

Alina
Alina
Alina
Alina
Alina
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 448928
  Webhosting: Atlantis