Príbehy z útulku

R I K Y
25.01.2009

RIKY

 

    Novoro?ný tichý podve?er, mrazivý až do špiku kostí.

Posviato?na eufória opadáva. ?udia uchránení pred krutými mrazmi, ktoré momentálne sú, si v teplú?ku užívajú posledné sviato?ne chvíle.

     No v útulku ide o životy. A tak máme plné ruky práce. Všetko, ?o máme, deky, paplóny, seno, dávame našim bezdomovcom, aby sme ich uchránili od krutosti prírody.

     V tom najvä?šom zhone zvoní telefón. Zúfalý, bezradný, no ?lovek láskavý, prosí o pomoc pre psíka. „Ste našou poslednou nádejou. Oslovili sme zariadenia, ktoré sú bližšie k nám, no nik nám nechce pomôc?“ prosil neznámy pán.

Zanedbaný, malý pudlí?ek, ktorého sa niekto v tejto krutej zime, vyhodením zbavil, prespával ve?a dní v mraze, v snehu na handri?kách a je vlastne ešte zázrak, že žije.

Je to dos? vzdialené od nás, za?ína sa stmieva? a v útulku sme beznádejne preplnení.

     Títo dobrí ?udia vzali malú, primrznutú, strapatú kôpku neš?astia domov. Psíka vykúpali, ostrihali.

„Je to šteniatko, lebo je ve?mi malý, chudý a pravdepodobne od zimy má zakalené o?ká“ vysvet?ovali nám.

Nevieme pre?o, ale za?ali sme tuši?, že to tak nie je, že psík bude starší, no a ?o je najhoršie, že pravdepodobne bude aj slepý.

Ani na chví?ku sme už neváhali. Hne? sme volali na veterinárnu kliniku, aby toto úbožiatko pán veterinár ?akal, kým ho dovezú.

     Aj sa tak stalo, A naše dohady sa potvrdili. Starší pudlík a slepý. No jeho telí?ko, to je len kos? a kožka a váha necelé 4 kg.

   V teplú?ku sa pomali?ky prestali trias? vychudnuté noži?ky, dostával malé, ale ?astejšie porcie jedla, kompletné vyšetrenia. Personál kliniky si ho ve?mi ob?úbil. Pekne ho ostrihali, dostal novú bundi?ku.

Inteligentný, ?istotný, múdry psík. A hoci je slepý, má ve?mi dobrý sluch.

„Je to taký malý filozof“ povedal nám pán veterinár.

     Na klinike strávil Riky 10 dní. Mali ho tam všetci radi, no problém nastal v noci, ke? ostal sám a plakal, ako ?lovek.

     A tak slepý pudlí?ek Riky bol nachystaný k nám do útulku.

Hoci už máme skúseností so slepým psíkom, predsa tento bol iný. Ve?mi, ale ve?mi chudu?ký.

Musí by? v teplú?ku, musí by? s láskavým ?lovekom stále, aby cítil, že nie je sám.

Za?ali sme h?ada? tých, láskavých ?udí, ktorých je však ako šafránu.

A stal sa predsa len malý zázrak. Naši dobrí známi sa Rikyho do?asne ujali.

Teplo domova, citlivé ruky a láskavý hlas ?udí, to je to, ?o potreboval.

Len tri dni sta?ilo na to, aby sa stal vä?ší zázrak. „My si Rikyho necháme navždy“, ozval sa milý hlas v telefóne. „Je to úžasný psík“.

Hoci neveríme na zázraky, predsa sa len udiali. No robíme ich my, ?udia. ?udia, ktorým nie je ?ahostajný osud zvieratiek.

    Spánok v teplých perinkách, prechádzka v novom oblie?ku, mišti?ka vždy plná jedla, láskavé ruky, ktoré ho nosia ako malé die?a, milé hlasy, ktoré sa mu prihovárajú. To je nový domov Rikyho.

V?aka, tisickrát  v?aka vám, ?udia so srdcom na dlani.

 

 

Fotky z nového domova sú v „Našli domov“  

R I K Y
R I K Y
R I K Y
R I K Y
R I K Y
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452245
  Webhosting: Atlantis