Príbehy z útulku

Po?akovanie
02.11.2008

Milá naša drahá Weissepfoten
?ažko sa mi h?adajú slová, slová, ktorými by som vám, naši drahí priatelia
vyslovila v?aku a po?akovanie za tak úžasnú pomoc.Pomoc, ktorá zachráni ve?a
našich zvieratiek, pomoc, ktorá im umožní preži?. Ešte sme sa s tak úžasnými
?u?mi nestretli a sme š?astní, že vás máme. Hoci ste ?aleko, ale stále ste v
našich srdciach a stále myslíme na vás. Ve?mi, ve?mi ste našim zvieratkám
pomohli.A hoci sa všetci nepoznáme, no všetkým nám ide o dobrú vec a to
pomôc? zvieratkám, ktoré sa našli na ulici a ktoré si nevedia pomôc?. My sa
snažíme, ako vieme, no bez vašej pomoci, bez ?udí, ako ste vy, by to bolo
ove?a horšie.
Dovo?te, aby som vám, naši drahí priatelia vyslovila obrovskú v?aku:
Achim und Roselyn Holz, C.Wiensierski,Dänichenhagen bei Kiel, Bergischland
Automobile Familie Lippe, Astrid K.,Beatrix Tenberken, Wolfgang O., Karin
J.Uma, Sabine S., Frau Schachel, Frau Sange, Inga, Gnadenhof Mono,
Ciegielski Spoer,von D.C.,Frau Schachel Anteil, Autohaus Scholten, Thomas
Hiller, Peter und Uschi Lombeck, Milegedo GmbH, iSi-Bau BmbH kiel, Sabine
Unrau, Futterhaus Altenholz Klausdorfer Str.93, von Frau Mandel-Bruhn aus
Warnau, Frau Birgit
?AKUJEME,?AKUJEME za úžasnú pomoc pre naše zvieratká.
Sme š?astní, že vás máme, že vás majú naše zvieratká.
Milí naši zlatí priatelia, prajeme vám ve?a zdravia, každý de? bez problémov
a každému z vás viac š?astia, ako má.
A každého z vás, ak je to možné srde?ne pozývame k nám.
S úctou a v?akou ku každému z vás
Nin?áková Útulok Kežmarok, Slovensko

Po?akovanie
Po?akovanie
Po?akovanie
Po?akovanie
Po?akovanie
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452242
  Webhosting: Atlantis