Príbehy z útulku

Po?akovanie
28.09.2008

Drahá weissepfoten,

ve?mi Vám chceme po?akova?, Rosely, Achim, Barbara a Wolfgang za všetky
dary, za potravu pre psíkov a ma?i?ky ako aj za štedrý sponzorský dar. Tento
pôjde celý na veci pre naše zvieratká. Týmto prikladáme tiež ú?et za
veterinára, ktorý sme z darovaných peniažkov už zaplatili. Zvyšné peniaze
použijeme na nákup izolovaných búdiek pre psíkov, ktoré sme už objednali.
Je krásne vedie?, že máme v Nemecku takých dobrých priate?ov, pre nás to bol
prvý dar?ek, prvá ve?ká pomoc,

ešte raz ve?mi ve?mi pekne ?akujeme a tešíme sa na ?alšie stretnutie,

útulok Kežmarok

Po?akovanie
Po?akovanie
Po?akovanie
Po?akovanie
Po?akovanie
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452245
  Webhosting: Atlantis