Príbehy z útulku

Príbeh o Bellinke
26.10.2007

Príbeh o Bellinke


Bellinka, kríženec s výzorom líšti?ky, sa k nám dostala 31.mája 2007, de? pred oslavou narodenín v našej rodine, ktoré sme na druhý de?, a to už spolu s ?ou, oslavovali. Bella, ako sa oficiálne volá, vlastne bola pre nás jedným z narodeninových dar?ekov. Nepochybne najkrajším....
Šteniatko s menom (a zárove? bez mena) „ Malá fenka“, sme našli na internete. Už pár dní sme sa zamýš?ali nad tým, že okrem rybi?iek by sme prijali aj nie?o ?alšie, „živšie“, milšie...Rozhodli sme sa pre psíka, a ke?že bývame v byte, h?adali sme malé plemeno. Vo filme „Tak dobre ako sa len dá“ nás zaujal psíkv hlavnej úlohe, malý chlpatý grifónik. Ale ako sme sa zamýš?ali nad tým, ?i kúpi? šteniatko, ktoré ponúkali za dos? vysokú cenu a o ktoré bude dobre postarané aj v prípade, ke? si ho náhodou nikto nekúpi, za?ali sme premýš?a? i o tých ostatných, ktorí možno kúpnu cenu tak vysokú (?i vôbec) nemajú, ale lásku a rados? vedia rozdáva? rovnako ako ktorýko?vek iný. Ba možno ove?a ove?a viac. A tak sme za?ali pátra? na internete na stránkach slovenských útulkov.
H?adali sme šteniatko, krpca, ktorého by sme mohli vychováva a vidie?, ako nám zo d?a na de? rastie. A ná-hodou sme na stránke kežmarského útulku objavili fenku, malú chlpatú guli?ku, s malinkými uškami a s výzorom trojbodky, dve malé ?ierne o?ká a malinký ?ufá?ik. A s poznámkou, že to bude psík menšieho vzrastu.
Fenka bola v útulku približne mesiac a nikto si ju nezobral. Až sa nám zdalo nereálne, že po takom ?ase je ešte malá havina stále tam. A ke? nám ve?mi milá pani z útulku povedala do telefónu, že ju ešte stále majú, hoci my sme si mysleli, že si ju už ur?ite niekto adoptoval, vä?šej radosti v ten de? nebolo.

No a po necelom týždni sme už cestovali do Kežmarku vyzdvihnú? si našu Bellinku. Našu Bellinku preto, lebo už cestou do útulku, mala meno dávno vymyslené. Ke? sme ju zbadali medzi tými ostatnými šteniatkami rôznej farby, ve?kosti rasy - nerasy... bolo ?ažké odís? len s jedným.... Bella patrila spolu s ?alším ?ierno-bielym havinom k tým najživším a najhravejším zo všetkých. Taká malá približne trojmesa?ná gu?ka behajúca všade navôkol, nahá?ajúca muchy, motýle...
Dnes má osem mesiacov, zo šteniatka vyrástla krásna fenka, s ve?kými postavenými uškami, ?iernymi o?kami a ?ufá?ikom, po ktorej ?udia a deti na ulici pokrikujú líšti?ka. A skuto?ne, svojou ve?kos?ou, farbou a celým výzo-rom pripomína líšti?ku.
Jej najob?úbenejšou ?innos?ou je okrem samotných prechádzok, zbiera? rôzne pali?ky a konáriky, ktoré sa jej pripletú pod labky a pokojne vykra?ova? s nimi v papu?ke ?alej. S jej výchovou neboli a nie sú problémy, i ke? ako každé šteniatko povyvádzala všeli?o. Od dohryzených kober?ekov a mišti?iek, až po obrovské palice, ktoré si s rados?ou z ?asu na ?as dovle?ie do bytu a spokojne na kober?eku hryzká. A ?o sa týka jej hygienických návykov, tie sú už približne od šiesteho mesiaca jej veku zvládnuté úplne na jednotku.
Jednoducho Bella je ve?mi jemné, ale hravé stvorenie a sme radi, že ju máme, toto NAŠE KRÁSNE UŠATÉ SLNIE?KO

Silvinka & Jan?i Pribuloví, Bratislava
 


< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452242
  Webhosting: Atlantis