Našli domov

Ňufko
02.03.2008

Chcela by som, tak veľmi by som chcela, milí naši priatelia, podeliť sa s vami o radosť,ktorá nás postretla. Viem, že nás je tak asi 10% tohto národa  ktorým nie je ľahostajný osud zvieratiek,a tak tá naša radosť právom patrí aj vám.

Ňufko,mediálne známy psík, psík, svojim osudom ojedinelý. Hoci bol známy, nepomohlo mu to. V našom útulku bol 18 mesiacov. Občas sa niekto ozval, ak si prečítal jeho príbeh, ale nikto mu nedal šancu na lepší život. A tak prebýval u nás v útulku, smutne hľadel na letné a potom snehom posypané končiare Tatier. Aj my sme smútili s ním. Nenáročný, prituľný, s krásnymi očkami psík, tu čakal zbytočne.

Avšak ten šťastný deň predsa len prišiel. Najprv meilovanie a potom osobná návšteva. Zlatí, mladí ľudia z Čiech si prečítali Ňufkov príbeh a konali. V nedeľu 24.2.2008 sa osobne až z veľkej diaľky dostavili do útulku. Neprišli sami. Spolu s nimi prišla aj ich Darinka, fenočka,ktorú našli opustenú v slovenských horách minulého  roku na Roháčoch. Praví turisti, kľudní, rozvážni a ľudia, ktorí nadovšetko milujú zvieratká. Tak veľmi ich citovo zaujal Ňufkov príbeh, že sa rozhodli, nie radiť, nie dávať nádej, ale naozaj konať. Aby Darinke nebolo smutno, tak jej našli kamaráta, tiež Slováka, tiež  Tatranca. Je to ako v rozprávke, ale je to skutočnosť. S Ňufkom si hneď porozumeli a veľmi sa im páčil. Ďalšie tri dni všetci spolu strávili  tu v horách na Slovensku a boli spokojní

A tak náš Ňufko odišiel zo Slovenska. Odišiel ďaleko. Odišiel do cudziny. Je predsa jedno, akou rečou sa mu budú prihovárať. Hlavne, že má konečne ten naozajstný domov, domov so záhradkou, milujúcimi ľuďmi, psiu kamarátku a veľa, veľa vychádzok do prírody. Tisickrát vďaka naši milí, zlatí českí priatelia. Ďakujeme vám za slovenských psíkov Darinku a Ňufka. Vďaka za domov, ktorý ste im dali.

Chcela by som, tak veľmi by som chcela opýtať sa ostatnej časti národa, kde je tá vaša bratská, božia láska, ktorou sa prezentujete?Ak by bola skutočná, neexistovali by útulky, neboli by nechcené zvieratká, nebolo by toľko bezcitnosti, utrpenia, pretože zvieratká majú tú istú bolesť, ako my, ľudia. Viete to, alebo to nechcete vedieť?

Ňufko
Ňufko
Ňufko
Ňufko
Ňufko
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 446100
  Webhosting: Atlantis