Našli domov

Betty
02.03.2008

O rotwailerke Betty a o ?alšom šteniatku kaukazáka sme sa dozvedeli náhodou.Obsah tejto informácie nás vydesil. Obidve fenky, ktoré vraj strážili objekt jednej spolo?nosti sa stali novým majite?om nepohodlné a rozsudok smrti nad ich životmi bol nablízku. Okamžite sme vzali fo?ák a vybrali sme sa na tvar miesta. To, ?o sme tam videli nás šokovalo. Fenky,ktoré mali budi? rešpekt, boli ako vyplašené malé ma?iatka. Tak sa báli, že sme ich ani v stoji odfoti? nemohli. No a okolie, kde bývali, otrasné......Neboli vychudnuté, ale o tej  ich výžive radšej poml?ím.Konali sme rýchlo. Fotky sa umiestnili na stránky a netrpezlivo sme ?akali. ?as hral a doteraz ešte hrá proti nám. Dve fenky, ?akajúce v cele smrti, ?akali spolu s nami na akú-takú nádej.

Betty sa do?kala. Milí ?udia z Prievidze sa prišli na ?u pozrie?. A hne?, ako ju videli  a hlavne, ?o videli, boli rozhodnutí.A tak Betty putovala do nového domova. Nebolo to ?ahké v aute, ani potom doma. Statná rotwailerka sa bála, ve?mi bála. Aj pri poh?adení si stále ?ahne a potom ?aká, teraz už poh?adenie, ale predtým.......? Každou hodinou, každým d?om naberá istotu, že tento nový priestor, títo láskaví ?udia sú jej novým, naozajstným domovom. U?í sa a chápe všetko ve?mi rýchlo. Jej záchrancovia sú naozajstní ?udia so srdcom na dlani. Má u nich všetko. Priestor na bývanie, pozemok na výbeh a hlavne každodenný  kontakt s nimi.

Chcem sa po?akova? pánovi Eugenovi a jeho manželke za záchranu Bettynky. Za to, že jej dali šancu na život, iný život, aký doteraz žila. Ur?ite sa im za to odv?a?i.

S v?akou a úctou k týmto ?u?om a všetkým vám, ktorí ste sa na tom podie?ali.

Betty
Betty
Betty
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452128
  Webhosting: Atlantis