Našli domov

Zlatka
12.10.2007

Krásna feno?ka kokršpaniela, s ktoru sa osud kruto pohral.Nieko?ko rokov mala krásny domov, no potom z nepochopite?ných dôvodov ju jej majitelia doniesli surovo do útulku, kde Zlatka ve?mi trpela.

Naskytla sa jej možnos? nového domova u jednej staršej pani, ale tá ju po týždni doniesla spä?.Až nadišiel de?, ke? si pre ?u prišli tí praví, láskaví ?udia a Zlatka je š?astná v novom domove v Galante.

Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452129
  Webhosting: Atlantis