Našli domov

Grétka /May/
28.12.2013

Táto malá guli?ka sa našla na ulici, ako prosila o jedlo. Dobrí ?udia sa nad ?ou zmilovali a doviezli ju do útulku. V útulku bola ako malé šidielko, rada sa hrala, bola š?astná, ke? sme ju vzali na ruky a poh?adili.Na našu mali?kú sa usmialo ve?ké š?astie, ke? prišli mladí, slušní ?udia, ktorí si ju hne? zamilovali. A tak Grétka, teraz sa volá May vydala do nového, láskavého domova. Je poslušná, u?í sa novým veciam ve?mi rýchlo a je sú?as?ou tejto milujúcej rodinky. Grétka si našla nový domov v Bratislave. ?akujeme.

Grétka /May/
Grétka /May/
Grétka /May/
Grétka /May/
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452122
  Webhosting: Atlantis