Našli domov

Rexo
07.09.2012

Rexo je nemecký ov?iak od cigánov, ktorí pri nich žil 2 roky. Tí Rexa nesmierne týrali a zni?ili jeho mali?kú duši?ku. Prišiel k nám úplne vychudnutý a bojazlivý. Nieko?ko mesiacov sa mu venovala naša ven?iarka Simonka, ktorá ho dala postupne do poriadku. Aj na Rexa sa usmialo š?astie. Prišiel si po neho milý pán, ktorý sa bude Rexovi na?alej venova? a dá mu všetko ?o potrebuje. Rexo kone?ne našiel rodinku, kde mu už nikto neublíži a kde bude milovaný. Rexo našiel domov pri Tren?íne.

Rexo
Rexo
Rexo
Rexo
Rexo
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452123
  Webhosting: Atlantis