Našli domov

Joschi
06.05.2012

Stalo sa to v tej najkrutejšej zime. Na zamrznutej rieke, objavili policajti malé, ?ierne k?bko. Nezaváhali a dostali ho do bezpe?ia. Šteniatko, primrznuté, skoro bez života, zaschnutá krv na hlalvi?ke, na telí?ku. Putovalo ihne? na kliniku, kde ho okamžite operovali. Vyzeralo to s ním ve?mi zle, no mali?ký sa nechcel vzda?. Stato?ne bojoval, tak ve?mi chcel ži?. Jeho stav bol nieko?ko dní kritický, no postupne, hoci bol mali?ký, ale bojovník, vybojoval svoj boj o život. Pravdepodobne ho chcel niekto zabi?. o ?om sved?ili dos? hlboké rany na jeho hlavi?ke, na telí?ku, zlomená noži?ka. Joschi strávil na klinike dos? dlho a my sme sa pripravovali na jeho príchod. Avšak, Joschiho postretlo obrovské š?astie. Svoju láskavú rodinku našiel ešte po?as lie?by na klinike v Nemecku. Tam sa o Joschiho starajú ako o malé bábätko. Je hý?kaný, milovaný a jeho duši?ka sa postupne dostáva z ostrasných zážitkov, ktoré to mali?ké stvorenie muselo zaži?.

?akujeme všetkým, ktorí sa podie?ali na záchrane šteniatka Joschiho.

Ve?a lásky, š?astia a už  žiadnu boles?  mali?ký náš.

Joschi
Joschi
Joschi
Joschi
Joschi
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 448917
  Webhosting: Atlantis