Našli domov

Beník, Maxík
25.02.2012

Beník, psík, ktorý sa ve?mi bál. Vo svojom živote ur?ite zažil ve?a zlého. Snažili sme sa pomali?ky získava? jeho dôveru, no bolo to ?ažšie, zd?havé. Beník nám za?al dôverova?, rád sa maznal, chodil za nami ako tie?. Maxík, krásny psík z ulice, milý, poslušný, k?udný. Obidvom sme h?adali nové, láskavé domovy. No, svoje š?astie našli až v Nemecku, kde majú svoj peliešok, vždy plnú mišti?ku jedla, žijú dnu v dome a nové rodinky ich milujú. Bu?te š?astní, naši zlatí a ?akujeme.

Beník, Maxík
Beník, Maxík
Beník, Maxík
Beník, Maxík
Beník, Maxík
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451972
  Webhosting: Atlantis