Našli domov

Happy
22.01.2012

Boj o svoj holý život podstúpila táto mladá feno?ka. Dve beštie, odeté do ?udskej kože toto šteniatko chceli jednoducho umu?i? k smrti. Na krk jej uviazali špagát a z mosta ju spúš?ali do rieky, aby ju "vraj okúpali". Mali?ká strašne nariekala a oni sa na tom zabávali. Ešte š?astie, že to po?ula jedna pani, no a ešte vä?šie š?astie, že na blízku boli policajti, ktorí okamžite zakro?ili a šteniatko už z vody zachránili. Špagát sa malej zaryl hlboko do krku, telí?ko trasúce sa od zimy, vody a najviac od strachu. Happy, takéto meno sme dali malinkej. Na veterinárnej klinike ju zoperovali, ošetrili. Jej rany sa postupne hojili, no jej psia duši?ka trpela stále. Príbeh o tejto neš?astnej-š?astnej feno?ke bol medializovaný a chytil za srdce ve?a láskavých, citlivých ?udí nielen tu, na Slovensku, ale aj v zahrani?í.Prvý, do?asný azyl je poskytla naša milá Andrea, ktorej úprimne za Happy ?akujeme a ktorá ju voviedla do sveta istoty, lásky a u?ila ju, že nielen všetko zlé je okolo nej. No a ?alšia zlatá duša, ktorá k nám pricestovala až zo zahrani?ia /?iech/ bola pani Mirka aj so svojou zlatou dcérkou. Neváhala ani chví?ku, ke? sa dozvedela o mali?kej. Domov plný lásky, domov, kde má svojich zvieracích kamarátov, domov, kde ju milujú, kde sa nemusí bá?. Domov istoty, to má naša Happy u rodiny pani Mirky z ?eských Bud?jovíc. Ve?ké ?AKUJEME pani Mirka, Andrea, policajti, neznáma pani, média, veter. lekári......A ve?a š?astia Happy!

Happy
Happy
Happy
Happy
Happy
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452122
  Webhosting: Atlantis