Našli domov

MONTY
27.11.2011

Ach, náš drahý, zlatý kocúrik, životom ?ažko skúšaný a tak ve?mi ob?úbený. ?lovek, surovec tomuto milému zvieratku vystrelil o?ko, prestrelil uško. Š?astie v neš?astí ale Monty mal, že mu pomohli dobré žienky. O?ko mu bolo vyoperované, bol ošetrený a prišiel k nám do útulku. Napriek takému otrasnému zážitku, tento kocúrik nezanevrel na ?udí.Bol však  opatrný. Zdržiaval sa na strieškach, drevách, odkia? sa svojou ma?acou láskou prihováral ?u?om. Dal sa poh?adi? a bol smutný, ak ste s hladkaním prestali. Jeho spolo?ní?kou bola malá, bojazlivá ma?i?ka, ktorá s ním denne zdie?ala jeho teritórium.Hoci jednooký, ale úžasný kocúrik. Tak ve?mi sme si priali, aby toto jedine?né stvorenie prežilo ?alšie svoje dní?ky v láskavej rodinke, v bezpe?í. Aj sa stalo. V Nemecku, v rodinke, v dome našiel náš zlatý Monty svoj nový, bezpe?ný domov. Domov, kde Montyho prijali s láskou, kde sa mu venujú, kde ho milujú. ?akujeme.

MONTY
MONTY
MONTY
MONTY
MONTY
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451976
  Webhosting: Atlantis