Našli domov

Alina
10.11.2011

Staršia, milá, oddaná feno?ka si v živote dobrého užila málo. Do útulku ju priviezli policajte, pretože sa jej niekto zbavil. Po ur?itej dobe išla do nového domova. No, nebol to dobrý domov a Alinu sme vzali spä?. Nieko?ko rokov žila u nás. Zvykla si na útulok, považala ho za jej bezpe?ný domov. O Alinu sa vzorne starala študentka Danka, ktorá svoj vo?ný ?as, ke? pricestovala domov na víkend venovala Aline. Aj domov ju ob?as vzala a Alina sa chovala vždy slušne. Ale, ako každémuý psíkovi, aj  Aline sme priali stabilný, láskavý domov. Nech si na svoje staré ro?ky dopraje denne lásku, vo?nos?, poh?adenie.....?ažko, pre?ažko sa s Alinou lú?ila jej Danka. Alina odcestovala do Nemecka, kde má novú rodinku, dom?ek so záhradou, malého psieho kamaráta a ve?a lásky. Alinka naša, maj sa dobre a bu? š?astná. A ?akujeme, ?akujeme aj tebe Danka.

Alina
Alina
Alina
Alina
Alina
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 449067
  Webhosting: Atlantis