Našli domov

?apuška
07.11.2011

?apuška, staršia feno?ka, vyhodená, nepatrila nikomu ani sa nik o túto vernú, milú feno?ku nezaujímal. Darmo ?akala, tešila sa z každej návštevy, že pôjde práve ona do domova, ktorý sme jej tak ve?mi priali. Naša ?apuška sa predsa len do?kala. Vycestovala za svojím š?astím ?aleko. Až v Nemecku si ju našli ?udia, ktorým padla do oka a dali jej, to, po ?om tak ve?mi túžila. Domov š?astný, láskavý, domov, kde ?apušku majú radi. Ve?a š?astia, ?apuška a ?akujeme.

?apuška
?apuška
?apuška
?apuška
?apuška
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451975
  Webhosting: Atlantis