Našli domov

Lana
07.10.2011

Vychudnutú, bojazlivú, pravdepodobne po šteniatkach feno?ku nám doviezli policajti. Bola to kôpka neš?astia. Báli sme sa o Lanu, aby v tomto stave vôbec prežila. Ale každým d?om sa jej stav a povaha zlepšovala.  Dostávala každodenným poh?adením ve?a lásky, plnú mišti?ku jedla, veterinárne ošetrenie, prechádzky, ktoré upev?ovali istotu, že sa už nemusí obáva? o svoj život. Lana sa nám pred o?ami menila na krásnu, milú feno?ku. Priali sme jej, aby kone?ne dostala domov, aký si toto úžasné zvieratko zaslúži. Z Po?ska, zo Zakopaného si pre našu Lanu prišla milá pani. Hne? pri uvítaní si padli do oka. Lana žije v krásnom dome s ve?kou záhradou a ma?i?kou. ?akujeme.

Lana
Lana
Lana
Lana
Lana
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 449067
  Webhosting: Atlantis