Našli domov

Larko
03.07.2011

Larko bol v našom zariadení dos? dlho. Prišiel vystrašený, ubitý, vôbec neveril ?loveku. ?ažké za?iatky sa pomalinky vytrácali a Larko postupne za?al veri? ?u?om. Bo to taký psík samotár, ale vždy sa tešil na ven?enie, na poh?adenie. Aj on za svojím novým domovom vycestoval do Nemecka, kde ho s láskou prijali. Býva v dome so záhradou, má okolo seba ?udí, ktorí ho milujú, no skrátka má všetko, ?o doposia? nemal. Bu? š?astný, Larko, náš. ?akujeme.

Larko
Larko
Larko
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452245
  Webhosting: Atlantis