Našli domov

Aron
26.06.2011

Náš zlatý, milý Aron k nám prišiel ako celkom malilinké šteniatko. Vyrástol z neho fešák, no nemal tu, na Slovensku š?astie na nový domov. Nieko?ko rokov prežil u nás v útulku a myslel si, že je to jeho domov, že to tak má by?. Ve?mi, ve?mi sme priali Aronovi, aby aj on spoznal svoju milujúcu rodinku. Náš Aron vycestoval do Nemecka, kde si ho k sebe vzala naša pani Janina. Rodina nevychádzala z úžasu, aký poslušný je Aron. Hne? sa usadil na gau?i a ke? išli spa?, tak aj on si ?ahol k ním do postele. ?istotný, znášanlivý s ostatnými psíkmi a ve?mi milý, taký je Aron. Po ur?itej dobe si Arona adoptovali milí ?udia, ktorí sa do Arona zamilovali. A tak náš Aron má predsa to, ?o si naozaj zaslúžil. ?udí, ktorí sa mu venujú, dávajú mu svoju lásku a dali mu to, ?o nikdy vo svojom živote ešte nepoznal. Ve?a š?astia a krásne chvíle Aronko náš! A ?akujeme.

Aron
Aron
Aron
Aron
Aron
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451975
  Webhosting: Atlantis