Našli domov

Malý Leo
15.05.2011

Tak toto malilinke šteniatko, ktoré  malo asi tak 4 týždne sa našlo vyhodené ne?aleko hlavnej cesty v kríkoch pri jednom motoreste. Chú?atko mali?ké, tichú?ko ?upelo, bálo sa áut, ktoré tam šialene chodili /ešte š?astie, že nevylliezlo/, no, predsa len sa svojím slabým hláskom ozvalo v pravú chví?u, ke? okolo neho prechádzal ?lovek, ktorý tento slabu?ký hlások po?ul, vzal malinké a doniesol ho k nám do útulku. Mali?ká gu?ô?ka mala jedno š?astie, že sa schovala, že ju našli, že sa dostala do bezpe?ia. No a ?alšie š?astie ?akalo tohto drobca, že práve na návšteve bola naša Janina a tá neváhala a mali?kého vzala so sebou do Nemecka. A tak toto mali?ké stvorenie ešte bez mena cestovalo ?aleko, ale do bezpe?ia, do domova, k ?u?om, ktorí milujú svojím celým srdcom zvieratká. Leo - tak pomenovali tohto drobca. A ke?že mu mami?ka ve?mi chýba, našiel si, hoci tak ve?mi ?aleko, novú maminu. Katya je jeho novou mamkou. Je to feno?ka, ktorá je ochrnutá, pohybuje sa len na vozíku, ale malého najdúšika Lea prijala s láskou. Je to úžasný pár. ?akujeme, ?akujeme.

Malý Leo
Malý Leo
Malý Leo
Malý Leo
Malý Leo
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451857
  Webhosting: Atlantis