Našli domov

Félix
03.05.2011

Milý kokršpaniel Félix v útulku pobudov urèitú dobu. No, tak ve¾mi-ve¾mi túžil po domove a po svojom pánièkovi. Nášmu Félixovi sa to splnilo. Našiel si ho ve¾mi milý, citlivý mladík, ktorý mu daroval úžasný domov. Venuje sa mu, chodí s ním do prírody, je krásne ostrihaný, no a jednoducho ho miluje. Mal to Félix šastie. Ïakujeme za láskavý domov, ïakujeme, že ste sa s Félixom našli, ïakujeme, že vlastne ste. Félix našiel svoj nový domov v Poprade.

Félix
Félix
Félix
Félix
Félix
< spä
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Poèet návštev: 446101
  Webhosting: Atlantis