Našli domov

Félix
03.05.2011

Milý kokršpaniel Félix v útulku pobudov ur?itú dobu. No, tak ve?mi-ve?mi túžil po domove a po svojom páni?kovi. Nášmu Félixovi sa to splnilo. Našiel si ho ve?mi milý, citlivý mladík, ktorý mu daroval úžasný domov. Venuje sa mu, chodí s ním do prírody, je krásne ostrihaný, no a jednoducho ho miluje. Mal to Félix š?astie. ?akujeme za láskavý domov, ?akujeme, že ste sa s Félixom našli, ?akujeme, že vlastne ste. Félix našiel svoj nový domov v Poprade.

Félix
Félix
Félix
Félix
Félix
< spä
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Poèet návštev: 451861
  Webhosting: Atlantis