Našli domov

Artur a Klára
19.03.2011

Artur, psík, ktorého doviezli k nám v zúfalom stave.Musel sa ve?mi dlho živi? ako bezdomov?ek, pretože poh?ad na tohto psíka s nami riadne zatriasol.  Jeho srs?, ke? sa to vôbec srs?ou dá nazva? bola v takom stave, že sme vôbec nevedeli, kde má hlavi?ku. No, strašné. Artura sme dali do poriadku, ostrihali, veterinárne ošetrili, venovali sme sa mu, pretože mu niekto, ke? ho takého stretol, ur?ite ve?mi ublížil. Z Artura sa stal krásavec a ve?mi milý, v?a?ný psík. Priali sme mu ten najlepší domov a aj ho dostal. No, vycestoval až do Nemecka, kde sa ho milí, mladí ?udia ujali a dali mu ten naozajstný, láskavý domov. Ve?a š?astia Artur, náš.

Klára, feno?ka, ktorú sme odchovali, ke? sa jej niekto nezodpovedne zbavil. Vyrástla nám na krásavicu a ve?mi-ve?mi milú feno?ku. Aj ona ?akala, že si ju tu, na Slovensku niekto všimne a dá jej domov. No, ?akala márne. Až v Nemecku si ju vybrali ?udia, ktorí jej dali domov, domov, kde našu Kláru milujú, rozmaznávajú a jej ?lenom rodiny. Naša milá Klára na nás nezabúda. Na fotke je v aute, v ktorom sú uložené veci, ktoré, až sa toho nazbiera viac, poputujú k nám, ?iže  ku Klárkiným kamošom, ktorí takéto š?astie zatia? nemali. ?akujeme Klárke a jej rodinke.

Artur a Klára
Artur a Klára
Artur a Klára
Artur a Klára
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451857
  Webhosting: Atlantis