Našli domov

Tina
15.03.2011

Tina, feno?ka, ktorá spolu so svojou mamou žila ako v dobe praveku. Obidve feno?ky žili v jednej firme za vysokým betónovým múrom. Neboli v kontakte s ?lovekom, len ponad múr im hádzali m?tve kur?atá, ktoré boli ich jedinou potravou. Jej mamina odišla do nového domova skôr. No, Tina, hoci vzrastom ve?ká, bola ako mali?ké šteniatko. Nevedela, ?o je to miska a v nej vodi?ka, alebo žrádlo. Všetkého sa bála. Museli sme ju denne u?i? ako sa má napi? vodi?ky, ako má jes? z mišti?ky. Za?iatky boli ve?mi ?ažké, ale naša Tina to zvládla. V útulku strávila tri roky, až sa na ?u š?astie usmialo. Vycestovala za svojím š?astím a novým domovom do Nemecka. Má milujúcu rodinku, spinká v posteli, ?o nikdy vo svojom živote nepoznala. Je to popoluška, ktorá sa dostala do paláca. Tina je ve?mi milá a všetko to š?astí?ko si zaslúži. Ve?a š?astia, naša zlatá Tina. A ?akujeme.

Tina
Tina
Tina
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452242
  Webhosting: Atlantis