Našli domov

Benny
19.02.2011

Benny, krásny, milý, rozumný kokršpaniel mal svoj domov, no bol to chronický uteká?. V našom útulku sa ocitol štyrikrát. Jeho dôvod úteku bola mäsiare?, kde sa posadil pred obchod a vysedel tam celú dobu. Po poslednom úteku si pre Benyho už jeho majitellia neprišli a tak u nás strávil nejaký ?as. Benny mal predsa len viac š?astia. V Nemecku sa do Bennyho zamilovali milí ?udia, ktorí už majú doma feno?ku a tak jej h?adali kamaráta. A tak náš Benny sa vydal na ?alekú cestu do Nemecka. Oplatilo sa mu, pretože dostal ten najláskavejší domov na svete. Jeho noví majitelia ho milujú a on sa im opláca svojou prítu?nos?ou a poslušnos?ou.Je nádherný, spokojný, k?udný. Majitelia sú hoteliéri, takže Benny  nemá mäsiarstvo, ale kuchy?u. ?akujeme, ve?mi pekne ?akujeme za úžasný domov vám, láskavým a dobrým ?u?om.

Benny
Benny
Benny
Benny
Benny
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452128
  Webhosting: Atlantis