Našli domov

Zorka
12.02.2011

Naša Zorka, ktorú sme ve?mi ?úbili, pretože mala ?ažký osud a život. Ocitla sa u nás v útulku, vyhodená, v zlom stave. Ako-tak sme ju dali do poriadku, ke? ju náhle odmietli poslúcha? noži?ky. ?ažké tri operácie Zorka podstúpila. Aj s vašou pomocou, priatelia naši, ktorí ste prispeli finan?ne. ?akujeme vám. Ale predsa sa na našu zlatú Zorku š?astie usmialo a to obrovské. Nádherný, no hlavne najláskavejší domov dostala u zlatých ?udí v Nemecku. Sú doma, len Zorke sa venujú. A nadovšetko Zorku milujú. ?akujeme.

Zorka
Zorka
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 449068
  Webhosting: Atlantis