Našli domov

Emilko
25.12.2010

Emilko bol najmenší zo svojich piatich súrodencov. Milý, taký drob?ek. Ob?úbila si ho jedna ve?mi milá, mladá rodinka s de?mi. Pravidelne Emilka v útulku navštevovali, brávali ho na prechádzky, až jedného d?a sa definitívne rozhodli, že Emilko bude navždy ich. A tak Emilko našiel úžasný domov, domov, kde má ve?a lásky, kde je ?lenom ich rodinky. ?akujeme za Emilka, ?akujeme, že vo vás má rodinku, ktorá môže by? vzorom.

Emilko
Emilko
Emilko
Emilko
Emilko
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452244
  Webhosting: Atlantis