Našli domov

Zorka
25.12.2010

Feno?ka, vzrastom malá sa našla vyhodená ne?aleko nášho mesta. Bola smutná, patrila niekomu a ten niekto sa jej kruto zbavil. Po ?ase za?ala ma? problémy s noži?kami. Podstúpila tri náro?né operácie, aby mohla chodi?. Pomalšie, ale predsa len chodila. No, kto si už tu, u nás vezme takého psíka? Nemala šancu a okrem toho potrebovala ?astejšie, menšie prechádzky. Ale predsa sa len na Zorku š?astie usmialo. Naša Zorka pocestovala do Nemecka, do svojho nového domova. Žije v dom?eku so svojou majite?kou, chodia na prechádzky, Zorka je š?astná, už aj trošku schudla, pretože, ke?že sa málo pohybovala, pribrala. ?akujeme našim priate?om, že sa našej Zorenky ujali a dali jej to, ?o tak ve?mi potrebovala - láskavý domov.

Zorka
Zorka
Zorka
Zorka
Zorka
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451975
  Webhosting: Atlantis