Našli domov

Šmatka-Ma?ka
14.11.2010

Dnes sme mali v útulku š?astný, zázra?ný de?. Zlatí ?udia až  z Tren?ína si prišli pre našu Šmatku /Ma?ku/. Tak, ako s?úbili, ke? si pred troma rokmi od nás vzali podobnú feno?ku Emku, že až budú ma? dom?ek, zoberú si od nás ešte jedného bezdomovca. Obrovské š?astie postretlo našu Šmatku, ktorá odišla s nimi do úžasného domova. Do dom?eka so záhradou, do postie?ky, ktorú už mala pripravenú. Do domova, kde má ?alších svojich psích kamarátov a k ?u?om, ktorí nesmierne milujú zvieratká. Je to naozaj, pre nás zázrak, že takí ?udia existujú. A pre Šmatku-Ma?ku výhra pre život, život lásky a š?astia. Tisikrát v?aka, naši úžasní priatelia a v?aka za domovy pre obidve feno?ky.

Šmatka-Ma?ka
Šmatka-Ma?ka
Šmatka-Ma?ka
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451857
  Webhosting: Atlantis