Našli domov

Elza a Didi
30.10.2010

Dve milé ?ierne feno?ky, osudom pozna?ené mali naozaj to najvä?šie š?astie. Najprv dostala rozprávkový domov Elza a po ur?itom ?ase si úžasní, láskaví ?udia vybrali u nás feno?ku podobnú Elze - Didi. Tie dve sú naozajstné krásavice, majú nádhernú srs?, sú pokojné milé a majú ten najkrajší, najláskavejší domov na svete. Ich majitelia ich milujú a doprajú im všetko. Je to ako v rozprávke, ale je to skuto?nos?.?akujeme, ve?mi ?akujeme úžasným ?u?om, ktorí dali dvom bezdomovcom taký nádherný domov. Milí ?udia nás chodia navštevova?. Bolo to aj teraz. Prišli sa podeli? s ich š?astím a ukáza? obidve fešandy. No, ?o k tomu doda?? Úžasné a ?akujeme. Elza a Didi žijú u svojich láskavých majite?ov v Bratislave.

Elza a Didi
Elza a Didi
Elza a Didi
Elza a Didi
Elza a Didi
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452245
  Webhosting: Atlantis