Našli domov

Džeryk
03.08.2010

Džeryk je ve?ká psia osobnos?. Prišiel ako malé šteniatko k nám do útulku. Už ako mali?ký, bol rozvážny a ve?mi túžil po domove. Aj ho dostal, ale pán, ktorý Džeryka ve?mi miloval sa pret?kal životom ve?mi ?ažko a nakoniec ho zastihla ne?akaná smr?. A tak Džeryk znova putoval k nám do útulku. Takého zlomeného psíka sme dávno nemali.Pri svojom, už mrtvom pánovi strávil dva dni a v útulku ho vy?kával stále. Jeho smutné o?ká sa nedali rozveseli? ni?ím. Našli sa aj záujemcovia, ktorí mu chceli da? domov, no Džeryk nemal záujem. Až v máji 2010 nastal ve?ký zlom. Na návšteve sme mali našich priate?ov z Nemecka. Náš vzácny priate? Marcus si prezeral naše bohatstvo v klietkach. Pri jednej z klietok zastal ako omrá?ený a nemohol sa pohnú? ?alej. Dve smutné, výnimo?né o?ká ho akoby prikovali k zemi. Boli to o?ká nášho Džeryka, ktorý doslova zhypnotizoval nášho priate?a Marcusa.Bola to láska na prvý poh?ad. Ešte v ten de? si ho pán Marcus vzal na noc do hotela. Džeryk sa choval úžasne. Poslušný, ?istotný a stále za pätami. Akoby prosil:"Vezmi si ma", budem ti tým najvernejším spolo?níkom. Už ani do klietky nechcel ís?. Sadol si do auta a celý ?as tam sede. Aj náš priate? Marcus bol Džerykom unesený. A tak náš Džeryk putoval do Nemecka, do svojho nového domova. V novom domove sa má úžasne. Má tam svojich psích kamarátov, býva v krásnom dome so záhradou, spí v posteli, chodí s pánom Marcusom do práce. Aj tam ho nespustí z o?í. ?asto myslíme na Džeryka a sme š?astní spolu  s ním. ?akujeme láskavému a výnimo?nému pánu Marcusovi za najlepší domov na svete.

Džeryk
Džeryk
Džeryk
Džeryk
Džeryk
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 449067
  Webhosting: Atlantis