Našli domov

Airin
21.06.2010

Krásna fenka rowailera, ktorá z neznámych prí?in sa našla vo Vysokých Tatrách v obci Stará Lesná. V najvä?šej zime sa chú?atko  ukrývala v jednom penzióne pod kopou dreva. Odchytili sme ju a vzali do útulku. Bola ve?mi nedôver?ivá, no neskôr sme si získali jej dôveru a z Airin sa stala ve?mi milá, poslušná feno?ka. H?adali sme jej ten najlepší domov, preto, lebo si to zaslúžila. Ten domov sa aj našiel. Až  z Nitry si pre Airin prišli fantastickí, láskaví ?udia a Airin dostala domov, aký si zaslúžila. Airin má krásne byvanie, ve?kú záhradu a lásku ?udí každý de?. ?akujeme za Airin.

Airin
Airin
Airin
Airin
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452122
  Webhosting: Atlantis