Našli domov

Zorka
14.03.2010

Zorka,milá, pekná feno?ka, ktorá pred príchodom do nášho útulku mala ve?mi ?ažký život. Uviazaná na re?azi, bez lásky, bez ?loveka, ktorý by ju mal rád. Jej smutné o?ká hovorili za všetko. Ve?mi sme jej priali, aby aj jej o?ká žiarili rados?ou, jej srdie?ko láskou. Naše prianie sa splnilo v jeden de?, ke? k nám prišli ve?mi milí ?udia a naša Zorka im padla do oka. Dom?ek so záhradkou, vo?nos? pohybu a ?udia, ktorí majú láskavé srdie?ka, jej dali ten naistejší, najláskavejší domov na svete. ?akujeme za Zorku. Zorka má úžasný domov, domov plný lásky v Martine.

Zorka
Zorka
Zorka
Zorka
Zorka
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451856
  Webhosting: Atlantis