Našli domov

Lilli
16.02.2010

Mali?ká feno?ka, ktorá najprv poslúžila ako dar?ek a neskôr sa ocitla v útulku, bola ve?mi zranite?ná, pretože bola chudu?ká a niesla ?ažko pobyt v útulku. A hoci bol o malinkú záujem, ve?mi dôkladne sme si nových majite?ov vyberali. Mali sme š?astie, vlastne Lilli mala š?astie. Až z Bratislavy si prišli pre malinkú zlatí, mladí ?udia, ktorí  mali pre Lilli aj jej novú psiu kamarátku. A tak naša Lilli dostala ten najláskavejší domov na svete. Kone?ne má stály domov, ?udí, ktorí ju ?úbia a budú ?úbi? stále. ?akujeme im za nádherný domov pre Lilli.

Lilli má nový domov v Bratislave

Lilli
Lilli
Lilli
Lilli
Lilli
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451858
  Webhosting: Atlantis