Našli domov

?apinka
11.02.2010

Naša malá ?apinka už podrástla a je z nej krásna sle?na. Krásny, milujúci domov má u svojich majite?ov. ?apinku ve?mi ?úbia a nedali by ju za ni? na svete. Mala obrovské š?astie, že si ju dobrí ?udia vzali, ob?úbili. A my sme š?astní spolu s nimi. ?akujeme im za ?apinku.

?apinka
?apinka
?apinka
?apinka
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451858
  Webhosting: Atlantis