Našli domov

? U F K O
25.12.2009

?ufko bol zvláštny, jedine?ný psík, ktorý pobudol u nás v útulku viac ako rok. Psík, ktorého našli vo Vysokých Tatrách, psík, ktorý sprevádzal turistov až na vrcholce hôr, ktorý tam sám aj prespával a na ktorého nikdy nezabudneme. Milovník hôr, ?udí, ?ažko znášal život v útulku. A domov u tunajších ?udí.......šanca nulová. Ale, š?astie sa na nášho ?ufka predsa len usmialo a to nie hocijaké. Mladí ?udia, zlatí ?udia z ?iech si ho vzali k svojej feno?ke Darinke, ktorú našli tiež v slovenských horách a táto dvojica je nerozlu?ná. A tak všetok svoj vo?ný ?as trávia v prírode, v horách. Cez dovolenku boli v rakúskych Alpách a ?ufko ako zdatný horolezec aj s Darinkou doprevádzali svojich pánov až na samotné vrcholy /výška 2800 m/. ?ufko nikdy nezabudne,  pozrie? sa z výšky do strmých dolín, sná? mu to pripomína Slovensko a jeho Tatry, kde prežil zopár týžd?ov.Je to neskuto?ný príbeh, je to akoby zázrak. No zázraky robia predsa ?udia, ktorí svojím konaním pomáhajú a vydlaždia cesti?ku š?astia, lásky, nehy. A potom, potom sa nám to zdá, akoby to bol zázrak, ktorý tu, na Slovensku dlaždi?ov š?astia,lásky, nehy takmer vôbec nemá.  Pre?o to funguje lepšie v ?echách, Nemecku......?

?akujeme vám ,naši ?eskí priatelia, ?akujeme za slovenských psíkov Darinku a ?ufka, ?akujeme vám, že sú sú?as?ou vášho každodenného života. Sme š?astní, že vás máme.

? U F K O
? U F K O
? U F K O
? U F K O
? U F K O
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 448917
  Webhosting: Atlantis