Našli domov

Zdenka - Zorka
30.10.2009

Takú zvláštnu, neopísate?nú rados? sme zažili, ke? k nám do útulku prišli naši ?eskí priatelia, ktorí si práve pred rokom od nás vzali malú Elišku. Prišli sa ukáza?, ako Eliška vyrástla, aká je poslušná, ako sa má dobre. No, naše prekvapenie bolo o to vä?šie, že vlastne oni prišli si vzia? od nás ?alšieho psíka, ktorý sa Eliške ve?mi podobal a aby tiež Eliške nebolo smutno. A tak naša Zdenka vyhrala svoje š?astie, vyhrala boj o svoj život a dostala ten najláskavejší domov na svete. Má svoju psiu kamarátku , citlivých, láskavých, mladých majite?ov, dom?ek so záhradou....

Chceme sa vám Jitka, Tomáško po?akova?, ve?mi po?akova? za domov pre milé, krásne feno?ky, za to, že z tak ve?kej dia?ky ste neváhali prís? a podeli? sa o lásku so zvieratkami, ktoré nikto, tu u nás nechcel.

?akujeme vám.

Zdenka teraz Zorka a Eliška našli super domov v ?echách pri Brne.

Zdenka - Zorka
Zdenka - Zorka
Zdenka - Zorka
Zdenka - Zorka
Zdenka - Zorka
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451976
  Webhosting: Atlantis