Našli domov

Benny
22.06.2009

Z Michaloviec sa ozývame s dcérou trošku neskôr ako sme plánovali, ale na vyjadrenie v?aky nikdy nie je neskoro. Takže ve?mi pekne ?akujeme za Bennyho- je to milý, hravý a dynamický psík. Zobrali sme si ho od Vás s Vaším súhlasom v marci. Zo za?iatku /3 dni/ si moja dcérka myslela, že nemá hlas a nevie sa hra? /nepoznal hra?ky, kupované kosti?ky, granule ani ochutna?/, ale každý potrebuje trošku ?asu- teraz nám dáva lásku, porozumenie, priate?stvo a samozrejme mi sa mu snažíme dáva? všetko to dobré, ?o je v nás. ?asto trávime spolu ?as na prechádzkach, v prírode, moji rodi?ia si zvykli ho bráva? na záhradku a navyše náš Benny sa mi stal novým spolo?níkom pri behaní v lese a na hrádzi pri kolieskových kor?uliach. Napriek tomu, že je chovaný v byte, nezabúdame na jeho po?ovnícku povahu. Je krásne vidie? ho ako sa stretáva so svojimi kamarátmi- ?alšími psami zo sídliska v podve?er a ako šantí. A na záver- ke? sa vraciate domov ?i už z práce alebo z inej príležitosti doma Vás ?a
ká Benny, ktorý Vás stále privíta s rados?ou. Ešte raz ?akujeme.

Benny
Benny
Benny
Benny
Benny
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 449067
  Webhosting: Atlantis