Našli domov

Zufy
03.05.2009

Strašný osud postihol malinkú feno?ku. Nezodpovedný vodi? ju zrazil autom na ceste. Druhý, zodpovednejší vodi? jej poskytol pomoc. Zranenú feno?ku odviezol na veterinárnu kliniku. Tažké zranenia na malom telí?ku museli ihned operova?. Malá Zufy sa pomaly zo zranení lie?ila a potrebovala domov, kde by jej bola poskytovaná osobitná lie?ba. No ?udí, ktorí by sa tu u nás na to dali, takmer neexistujú. Ale predsa len, v tej poslednej chvíli sa stal naozaj zázrak. Ludia láskaví, ?udia so srdcom na dlani sa predsa len našli a tak malá Zufy putovala k ním do bytu, kde sa jej dostala tá najlepšia opatera, akú len mohla dosta?. A Zufy si prebýva, dolie?uje sa a robí rados? tým nádherne láskavým ?udom. Vdaka vám, ?udia naši zlatí, vdaka za Zufy.

Zufy žije v krásnom, láskavom domove vo Svite.

Zufy
Zufy
Zufy
Zufy
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451858
  Webhosting: Atlantis