Našli domov

Pini
25.11.2008

Aj malá, zúbožená feno?ka mopslíka, ktorú už niekto nepotreboval, pretože asi už mu doniesla ve?a šteniatok sa dostala do nášho útulku. Bola ve?mi smutná, no jej smútok predsa len vystriedala rados?. Rados? z nového, najláskavejšieho domova, aký mohla dosta?. Pini má v novom domove u ?udí, ktorí milujú a zachra?ujú zvieratká z ulice aj svojho psieho kamaráta. V?aka vám. Pini má nový domov v Spišskej Belej.

Pini
Pini
Pini
Pini
Pini
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 449067
  Webhosting: Atlantis