Našli domov

Das?o
27.10.2008

Malé psí?a, ktoré ostalo leža? zrazené na ceste a nezodpovedný vodi? ho nechal na pospas osudu. No, psí?ek mal predsa len š?astie. Zastavilo iné auto, ?udia s láskou v srdci ho zobrali a doniesli do útulku. Malé psí?a si užilo svoje. Nieko?ko operácií prednej labky a dlhé dni rekonvalescencie u opatrovate?ky Danky.  A tí, zlatí ?udia, ktorí ho našli zrazeného a pomohli mu, nemohli na Dastynka zabudnú?. Až neskôr, ke? už mali svoje bývanie si Dastynka vzali k sebe. A tak náš Das?o dostal nielen priestranný, láskavý domov, ale aj psieho kamaráta a ?alšieho spolo?níka kocúrika. ?akujeme za Dastynka.

Das?o
Das?o
Das?o
Das?o
Das?o
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 448917
  Webhosting: Atlantis