Našli domov

Linduška
16.10.2008

Linduška žila ako v kontajneri u jednej starkej, ktorá zomrela. Nevedela, nepoznala vonkajší svet. Dostala sa k nám do útulku, bola celá zavšivavená a ve?mi sa bála ?udí a všetkého v okolí. Po ur?itej dobe, ktorú žila v útulku sa z nej pomaly stávala ve?mi milá feno?ka. A túto feno?ku,ktorá nepoznala okolitý svet  si na prvý poh?ad zamilovala zlatá a milá Lenka, ktorá jej dala úžasný domov. V?aka Lenka za Lindušku. Je u vás š?astná. Linduška žije v Hlohovci.

Linduška
Linduška
Linduška
Linduška
Linduška
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452245
  Webhosting: Atlantis