Našli domov

Džesy
06.06.2008

Džesy už má svoj domov  v Starej ?ubovni !!!

 

Džesynku sme si doviezli domov 21.2.2008. Ve?mi sme sa jej tešili ale trochu aj obávali, ako si bude u nás zvyka?.

Prvé 2 dni všetko skúmavo ovoniavala (pred mesiacom nám odišiel  po 10 rokoch jazve?ík, tak stôp bolo po dvore ve?a), potom za?ala svoj rajón dôsledne stráži? – bola ve?mi hlu?ná - na ?udí a na autá o dušu vyštekávala (ve? stráži? si svoj domov je jej povinnos? - ona  s ju plnila na 200 %). Dos? to vadilo susedom.  Poštárka, ktorá poznala aj nášho jazve?íka nám povedala, že sme si domov doniesli obludu – ale nám to vôbec nevadilo,  stále sme ju len hladili a tíšili a to zabralo, šteká už iba vtedy, ke? k nám niekto ide, vidie? že je už k?udná (asi len nervózni psíkovia ve?a štekajú).

Ke? sme ju opatrne zoznamovali s našou ma?i?kou, najradšej by bola s ?ou pozametala chodníky, až to s ?ou trhalo a iskrilo jej v o?iach. Po ?ase si už na ma?i?ku zvykla – toleruje ju, ale vidie? jej na o?iach, že ju iba rešpektuje kvôli nám (zrejme vidí v nej konkurenciu na dvore).

Zo všetkého má najradšej  maznanie, len aby sme ju hladkali a chválili aká je milu?ká a zlatu?ká, jej o?ká si to úpenlivo vyprosujú.

Ke? k nám prišla dopriala som jej dostatok jedla, ko?ko len vládala (ke? som videla, že pod stromom na záhrade zožrala aj zhnité jablko, bolo mi jej ve?mi ?úto – to nasved?uje ?o všetko Džesy musela v živote už preži?). Džesy všetko v?a?ne zožerie, aj misky vylíže (predchádzajúci naši psíkovia boli  prieber?iví v žrádle). Už ma moje deti upozor?ujú, že dos? pribrala a že jej tým množstvom žrádla ubližujem, obezita ani psíkom nesved?í, ale ja by som iba chcela, aby Džesy pochopila, že u nás bude ma? žrádla vždy dos?. No Džesy je múdrejšia a v sú?asnej dobe sa do jedenia až tak nehrnie.

Od pani Nin?ákovej z útulku v Kežmarku sme sa dozvedeli, že Džesy bola k ním dovezená z Gelnice, kde ju našli ?udia na cintoríne so šteniatkami.   Je to na nej vidie?, že žila vo vo?nej prírode, po 2 mesiacoch sme sa ju odvážili pusti? z vodítka  v prírode. V prvom momente sme si mysleli, že sa sná? po pár d?och k nám vráti, lebo terén už poznala. Džesy vystrelila ako o preteky po lúkach, vetrila a nahá?ala vtá?iky, ke? sa však vylietala  do sýta, za?ala nás po?úva? a vraca? sa k nám. Napriek tomu, že Džesy má k dispozícií záhradu, pohyb vo vo?nej prírode jej chýbal.

Je ve?mi bystrá, o?ami a uškami s nami krásne komunikuje, dá najavo všetko ?o sa jej nepá?i alebo  pá?i.

Ke? sa vraciam z práce domov, vyskakuje hore bránkou a sku?í od radosti, ja ju tíšim: ticho, ticho tak Džesy sa za?ne kotú?a? po dvore a to jednoducho ?i chcem alebo nie - musím sa teši? s ?ou.

Jednoducho je úžasná, peknu?ká, milu?ká, za všetko v?a?ná, u?enlivá, len my sa jej potrebujeme ešte viacej venova?.

Myslím si, že je u nás ve?mi š?astná a my s ?ou.

 

 

?uba

 

 

 

Džesy
Džesy
Džesy
Džesy
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 451858
  Webhosting: Atlantis